วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

รางวัลระดับชาติ

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้าระดับปวช.
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ การจัดการ cloud computing
รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ประเภทขิมสาย
ขอแสดงความยินดีกับนายจิรโชติ นุ้ยดี นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้อันดับที่ 5 ระดับภาคใต้ ในการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติ
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ 5 ดาว ธุรกิจเจลหอมปรับอากาศ R-roma ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง รางวัลชนะเลิศระดับชาติ
ดร. ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขึ้นรับโล่รางวัล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center)แบบถาวร ระดับชาติ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
มอบโล่ห์รางวัล เกียรติบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลผลงานการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานระดับชาติประจำปีการศึกษา 2562
    • 1
    • 2
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้าระดับปวช.
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ การจัดการ cloud computing
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชาติ การแข่งขัน ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
30 Easy Ways To Generate Fast