วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

รางวัลระดับชาติ

#ชนะเลิศระดับชาติมาตรฐานเหรียญทอง#สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์รางวัลชนะเลิศ ผลงาน แว๊กซ์กําจัดขนอโลเวล่าพลัส วิทยาลัยเทคนิคพัทลุ
ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาแผนกช่างก่อสร้าง-โยธา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง คว้า 3 รางวัล #ระดับชาติตัวแทนนักเรียนแผนกช่างก่อสร้าง-โยธา ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงสร้างทางวิศวกรรม ชิงแชมป์ประเทศไทย #ถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประจำปีการศึกษา 2565
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้าระดับปวช.
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ การจัดการ cloud computing
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชาติ การแข่งขัน ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน
รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ประเภทขิมสาย
ขอแสดงความยินดีกับนายจิรโชติ นุ้ยดี นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้อันดับที่ 5 ระดับภาคใต้ ในการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติ
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ 5 ดาว ธุรกิจเจลหอมปรับอากาศ R-roma ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
    • 1
    • 2
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta