วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567
sdsdsds

นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ลงนามความร่วมมือกับผู้อำนวยการวิทยาลัยวิศวกรรม และเทคโนโลยีเจียงซู เมืองหนานทง มณฑลเจียงซู และเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัย

22 พ.ค. 2023
วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ลงนามความร่วมมือกับผู้อำนวยการวิทยาลัยวิศวกรรม และเทคโนโลยีเจียงซู เมืองหนานทง มณฑลเจียงซู และเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จากวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในความร่วมมือแลกเปลี่ยนครูและอาจารย์ และ การฝึกอบรมวิชาชีพร่วมกัน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-จีน
    • 1
    • 2