Fix It Center

นายเอกไชย นวลยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565
ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565″ ให้บริการตรวจสภาพรถทุกประเภท บริการประชาชนฟรี
ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมให้ความรู้แก่ ครู นักเรียนนักศึกษา ก่อนออกให้บริการประชาชน ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565”
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง รางวัลชนะเลิศระดับชาติ
ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร. ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขึ้นรับ โล่ รางวัล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) แบบถาวร ระดับชาติ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมงานการเปิดใช้แอปพลิเคชันช่างอาชีวะ (ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย) และ ขึ้นรับโล่ รางวัล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( fixit center ) แบบถาวร ระดับชาติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้งานแอพพลิเคชั่น “ช่างอาชีวะ” ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix center แบบถาวร
คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเข้าร่วมการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2563
ศูนย์ Fix it center แบบถาวร วท.พัทลุง
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนและคณะทีมงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานภายใต้การบริหารโดยดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
    • 1
    • 2
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องในฝ่ายวิชาการ เพื่อปรึกษาหารือ
ว่าที่ ร.ต.กิตติ บรรณโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 และคณะได้ตรวจเยี่ยมหารือข้อราชการทั่วไปและมอบนโยบายการจัดการศึกษา
บรรยากาศ การนำเสนอ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ประเภทที่ 2
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประธานกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน” ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์) ระดับจังหวัด