วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567
sdsdsds

ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ระดับชาติ ณ จังหวัดน่าน

23 ก.พ. 2022
ขอแสดงความยินดีแก่แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยการควบคุมของคุณครูธนภัทร เรณุมาศ

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะฯ เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและกิจกรรมอื่น ๆ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 30

11 ก.พ. 2022
วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องคุณครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะเพื่อเตรียมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและกิจกรรมอื่นๆในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเป็นประธานในการประชุมณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
    • 1
    • 2