วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566
sdsdsds

ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ระดับชาติ ณ จังหวัดน่าน

23 ก.พ. 2022
ขอแสดงความยินดีแก่แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยการควบคุมของคุณครูธนภัทร เรณุมาศ