วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ต้อนรับคณะครู บุคลากรจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เข้าศึกษาดูงาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ต้อนรับคณะครู บุคลากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เข้าศึกษาดูงาน
พิธีเปิด ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567
จัดบูธงานเปิดโลกการศึกษา Open house ประจำปีการศึกษา 2567
เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ ทางวิชาการงาน”วันมูลนิธิรำลึก” ครั้งที่ 39 ประจำปี 2566
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานของ นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ งานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 “รวมพลคนเมืองลุง เชิดชูภูมิปัญญา น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาการศึกษาสู่สากล”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการพิจารณาแผนธุรกิจ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเข้าร่วมประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565)
โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจและการตลาดออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2566
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta