วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

ข้อมูลเผยแพร่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 (ฉบับปรับแผน)
ขอส่งรายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 และขอส่งรายงานการตัดยอดระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ 2560-2564
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับแผน)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
    • 1
    • 2
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศธ มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ”
โครงการบริจาคสายธารโลหิตนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2565
Choosing a Safeguarded Data Storage System for Your Business
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕