วันเสาร์, 25 มิถุนายน 2565

ข้อมูลเผยแพร่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 (ฉบับปรับแผน)
ขอส่งรายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 และขอส่งรายงานการตัดยอดระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ 2560-2564
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับแผน)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
    • 1
    • 2
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้าร่วมเป็นประธานมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบชมรม To be number one
นายปรีชา เหมือนกู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ของครูชำนาญ ช่วยคุณูปการ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง