วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566
sdsdsds

โครงการอบรมการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาและโครงการอบรมเชิงอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย

29 ส.ค. 2022
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้นายปรีชา เหมือนกู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาและโครงการอบรมเชิงอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษ ดร.ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคสุ