วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อคุรุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเธียมพร้อมสื่อการเรียนรู้ยานยนต์สมัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศวิทยาลัยเรื่องประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะขายทอดตลาด
ประกาศขายครุภัณฑ์โดยวิธีทอดตลาด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบัญชี แบบเว็บเบสเทคโนโลยีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta