วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดฝึกเครื่องกลไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2564 ชื่อครุภัณฑ์ ชุดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการประสาน (MIG)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการประสาน (MIG) ด้วยวิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    • 1
    • 2
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta