วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566
sdsdsds

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

24 ธ.ค. 2022
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาระดับชาติ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาและบูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2565 โดยมีนางสาวสุภาสินี คงเลี่ยม ผู้บริหารตลาดพงศ์ทรัพย์บา

นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมลงนามถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระวรกายธาตุขันธ์แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

20 ธ.ค. 2022
วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมลงนามถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระวรกายธาตุขันธ์แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ณ