วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567
sdsdsds

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

24 ธ.ค. 2022
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาระดับชาติ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาและบูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2565 โดยมีนางสาวสุภาสินี คงเลี่ยม ผู้บริหารตลาดพงศ์ทรัพย์บา

นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมลงนามถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระวรกายธาตุขันธ์แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

20 ธ.ค. 2022
วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมลงนามถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระวรกายธาตุขันธ์แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ณ

นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมพิธีปิดการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2565 และ รับธงเจ้าภาพ(อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง)ในการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2566

16 ธ.ค. 2022
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมพิธีปิดการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2565 และ รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การมาตรฐาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ระดับภาคใต้ รับธงเจ้าภาพ(อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง)ในการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิ

ขอแสดงความยินดี ผลการแข่งขันทักษะการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

16 ธ.ค. 2022
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงภายใต้การบริหารงานโดยนายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขอแสดงความยินดี ผลการแข่งขันทักษะการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 มาตรฐานระดับเหรียญทอง โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1. นางสาวพริมริตา บุญเรือง นักเรียนนักศึกษาแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2. นายชัยรัตน์ ขุนนาพุ่ม นักเรียนนักศึกษาแผนกก่อสร้าง-โยธา 3. นายนราธิป กำปัตตา