วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลเผยแพร่รายงานประเมินตนเอง SAR

คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน)
การแข่งขันโครงสร้างทางวิศวกรรม ชิงแชมป์ประเทศไทย #ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการอบรมแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE และแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567
นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้ารับโล่ผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่เข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ