วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567
sdsdsds

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม การผลิตแบบอัตโนมัติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 ม.ค. 2022
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ (๔๑.๑๑.๑๖.๒๓)จำนวน ๑ ชุด ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ช

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประธานกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน” ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์) ระดับจังหวัด

25 ม.ค. 2022
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นเจ้าภาพในการเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน”ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์) ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพโดยมี ดร.ประจวบจันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงพร้อมทั้งรองผู้อำนวยการและแขกผู้มีเกียรติร่วมใ