วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567
sdsdsds

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานประชุมหัวหน้าแผนกวิชาและผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและกิจกรรมอื่น ๆ ในงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2564

14 ม.ค. 2022
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประชุมหัวหน้าแผนกวิชาและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและกิจกรรมอื่นๆในงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานในการประชุมณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 5

14 ม.ค. 2022
Big Data เทคนิคพัทลุง สู่ Thailand 4.0ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเรื่อง….รูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 5ดำเนินงานโดย…งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วท.พัทลุง หมายเลขโทรศัพท์ 074613066 ต่อ 121 ในวันและเวลาราชการภาพและข่าว: #งานสื่อการเรียนกา

านโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ดำเนินโครงการแบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 มอบอุปกรณ์การเรียน ของเล่นเด็ก วันที่ 8 มกราคม 2565

08 ม.ค. 2022
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโสผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ดำเนินโครงการแบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 มอบอุปกรณ์การเรียน ของเล่นเด็ก วันที่ 8 มกราคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งลาน ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปอม ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนดินแดง ,บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ ที่เป็นอนาคตของชาติ

นายเอกไชย นวลยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

05 ม.ค. 2022
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2564 นายเอกไชย นวลยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 และได้รับมอบน้ำพร้อมขนม จากตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยมอบให้แก่ ครู นักเรียนนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ณ บริเวณด้านหน้า บริษัท รถมือสอง ดีเอส ออโต้คาร์