วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567
sdsdsds

โครงการค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Camp 2023) สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง (สอจ.พัทลุง) ประจำปี 2566

04 เม.ย. 2023
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายวงษ์รัตน์ เพชรตีบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Camp 2023) สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง (สอจ.พัทลุง) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมปัญญานันทะ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ได้รับ

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย เร่งด่วน Quick win และตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

04 เม.ย. 2023
วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย เร่งด่วน Quick win และตรวจเยี่ยมสถานศึกษา พร้อมมอบนโยบายและให้โอวาท โดยมี นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับและรับฟังนโยบาย ณ โดมรวงผึ