วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567
sdsdsds

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2566

21 ต.ค. 2023
วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 นายกษิดิฏฐ์ คำศรี ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ และนายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ผู้ประสานงานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร อวท. ระดับภาคใต้ คณะผู้บริหารสถานศึกษา และตัวแทนครู บุคลากร ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อม

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการบริหาร อวท. ระดับภาคใต้ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนครู บุคลากร ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้

19 ต.ค. 2023
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง (สอจ.พัทลุง)ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการบริหาร อวท.ภาคใต้คณะผู้บริหารสถานศึกษา และตัวแทนครู บุคลากร ในสังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมปัญญานันทะ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษา ก่อนการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

12 ต.ค. 2023
วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษา ก่อนการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 และบรรยายพิเศษ เรื่อง“การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและความมั่นคงของชีวิต” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.และปวส

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงการร่วมพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงและเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง และระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2566

12 ต.ค. 2023
วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาและหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงการร่วมพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงและเพื่อเตรีย
    • 1
    • 2