วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567
sdsdsds

นายธนิต แท่นปาน ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วย คณะชมรมลูกเสือวิสามัญ ร่วมวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระบิดาแห่งลูกเสือไทย

28 พ.ย. 2022
วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายธนิต แท่นปาน ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วย คณะชมรมลูกเสือวิสามัญ ร่วมวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระบิดาแห่งลูกเสือไทย ผู้ก่อตั้งลูกเสือไทย เนื่องในโครงการ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ณ โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุง

นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

28 พ.ย. 2022
วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้โปรแกรม Google Meet เพื่อฝึกอบรมให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น๔ วิทยาลัยเทคนิ

นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนกีฬาอาชีวเกมส์ภาคใต้และแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรครั้งที่ 8

28 พ.ย. 2022
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนกีฬาอาชีวเกมส์ภาคใต้และแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรครั้งที่ 8 ณ สนาม tapat academy ตำบลขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินงานโดยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีและอาชีวศึกษาภาคใต้

นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายห้องชมรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา

24 พ.ย. 2022
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ในพิธีเปิดป้ายห้องชมรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา เพื่อให้มีสถานที่สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำหุ่นยนต์อาชีวศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ณ ห้องชมรมหุ่นยนต์ อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ดำเนินงานโดย งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย นายธนิต แท่นปาน ประธานบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้ นายโอภาส ทองบุญ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

23 พ.ย. 2022
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย นายธนิต แท่นปาน ประธานบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้ นายโอภาส ทองบุญ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา, ครูที่ปรึกษาองค์การฯ ,นายกองค์การฯ นางสาวกรวรรณ ทองเส้ง และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปี