วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567
sdsdsds

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่บูรพาจารย์และบรรพชน ที่ก่อร่างสร้าง โรงเรียนประถมช่างไม้ การช่างและเทคนิคพัทลุง ตั้งแต่ พุทธศักราช 2476 และเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ บุคลากรทุกคนของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ณ ห้องประชุมระฆังทอง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

20 ม.ค. 2023
ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่บูรพาจารย์และบรรพชน ที่ก่อร่างสร้าง โรงเรียนประถมช่างไม้ การช่างและเทคนิคพัทลุง ตั้งแต่ พุทธศักราช 2476 และเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ บุคลากรทุกคนของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ณ ห้

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสังเกตุการสอนของแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์,แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง,แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ณ ห้องประชุม Ixora โรงแรมโนราวิลล์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

19 ม.ค. 2023
ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสังเกตุการสอนของแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์,แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง,แ

กิจกรรมที่ 2 พิธีรำลึกพระคุณครูบาอาจารย์ และพิธีมอบ เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ” ครูอาชีวะดี ศรีเมืองลุง ” ประจำปี 2566 ณ โดมรวงผึ้ง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

17 ม.ค. 2023
ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาสังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมงานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง กิจกรรมที่ 2 พิธีรำลึกพระคุณครูบาอาจารย์ และพิธีมอบ เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ " ครูอาชีวะดี ศรีเมืองลุง " ประจำปี 2566 ณ โดมรวงผึ้ง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
    • 1
    • 2