วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567
sdsdsds

#ชนะเลิศระดับชาติมาตรฐานเหรียญทอง#สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์รางวัลชนะเลิศ ผลงาน แว๊กซ์กําจัดขนอโลเวล่าพลัส วิทยาลัยเทคนิคพัทลุ

13 ก.พ. 2023
#ชนะเลิศระดับชาติมาตรฐานเหรียญทอง#สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์รางวัลชนะเลิศ ผลงาน แว๊กซ์กําจัดขนอโลเวล่าพลัส วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีปิด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาแผนกช่างก่อสร้าง-โยธา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง คว้า 3 รางวัล #ระดับชาติตัวแทนนักเรียนแผนกช่างก่อสร้าง-โยธา ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงสร้างทางวิศวกรรม ชิงแชมป์ประเทศไทย #ถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประจำปีการศึกษา 2565

13 ก.พ. 2023
#เด็กช่างพัทลุงสร้างชื่อเสียงอีกครั้ง!! ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาแผนกช่างก่อสร้าง-โยธา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง คว้า 3 รางวัล #ระดับชาติตัวแทนนักเรียนแผนกช่างก่อสร้าง-โยธา ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงสร้างทางวิศวกรรม ชิงแชมป์ประเทศไทย #ถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้า
    • 1
    • 2