วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567
sdsdsds

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ 5 ดาว ธุรกิจเจลหอมปรับอากาศ R-roma ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

28 ก.ย. 2022
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ 5 ดาว ธุรกิจเจลหอมปรับอากาศ R-roma ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง รับมอบรางวัล จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การประกวดธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 2565 ระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงยินดีต้อนรับ เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน และคณะทำงานกลุ่มงานวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

15 ก.ย. 2022
วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานกรรมการ ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะทำงานกลุ่มงานวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โดยมี ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยก

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ต้อนรับคณะครู นักเรียน จากวิทยาลัยการอาชีพรามัน จังหวัดยะลา เข้าศึกษาดูงาน

06 ก.ย. 2022
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานของ ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน ครูที่ปรึกษาธุรกิจและนักเรียนนักศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เพื่อส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน

โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

05 ก.ย. 2022
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานของ ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ธุรกิจเรินตาอ้น เเละสวนบ้านปั้นดิน จังหวัดพัทลุงขอขอบคุณเจ้าของธุรกิจเรินตาอ้น เเละธุรกิจสวนบ้านปั้นดิน จังหวัดพัทล

โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐานภายใต้กิจกรรมเชิดชูเกียรติครูฝึกในสถานประกอบการและสถานประกอบการดีเด่น

02 ก.ย. 2022
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐานภายใต้กิจกรรมเชิดชูเกียรติครูฝึกในสถานประกอบการและสถานประกอบการดีเด่น ทั้งนี้นายพิมนศิลป์ ทัพนันตกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์กา