วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567
sdsdsds

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566

30 มิ.ย. 2023
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2566 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดพัทลุง และตัวแทนสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายศิริวัฒน์ รักสกุล ประธานกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

26 มิ.ย. 2023
วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง มอบหมายให้ นายเอกไชย นวลยัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน และแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 ณ วัดคูหาสวรร

โครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญช่อสะอาดของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

20 มิ.ย. 2023
วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2566 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการฝึก/ประธานพ.ส.น.อ.พัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดกอง ถวายราชสดุดี แกนนำลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ จังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดในโครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญช่อสะอาดของสถานศึกษาในสัง