วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567
sdsdsds

ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน”

29 มี.ค. 2024
ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง มอบหมายให้ นายเอกไชย นวลยัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” เพื่อนำไปสร้างสรรค์ชิ้นงาน พัฒนา ต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับผล

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2566

18 มี.ค. 2024
วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา การปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารทั้ง 4 ฝ่าย ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศฯ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวจิราพร น้อยดำ นักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “สมัครอย

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 3 ปีการศึกษา 2566

18 มี.ค. 2024
วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา การปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช.3 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารทั้ง 4 ฝ่าย ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศฯ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวจิราพร น้อยดำ นักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “สมัครอ

ประเมินคุณภาพงานลูกเสือระดับจังหวัด ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

14 มี.ค. 2024
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง มอบหมายให้ นายเอกไชย นวลยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพงานลูกเสือระดับจังหวัด โดยมี นายสุรชัย ผาโคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพงานลูกเสือระดับจังหวัด พร้อมด้วย นายสมปรารถ ขำดำ ครูวิทยาลัยเคนิคพัทลุง และนายศุภฤกษ์ โ
    • 1
    • 2