วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567
sdsdsds

โครงการประกวดร้องเพลง วงดนตรีโฟล์คซองและวงดนตรีสากล คนพันธุ์ R ประจำปีการศึกษษา 2565

28 ต.ค. 2022
พิธีเปิดและการประกวดร้องเพลงในโครงการประกวดร้องเพลง วงดนตรีโฟล์คซองและวงดนตรีสากล คนพันธุ์ R ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นการหาตัวแทนของ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เพื่อเข้าประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง และเข้าประกวดในระดับภาคใต้ ต่อไป ณ อาคารโดม อเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ดำเนินงานโดย ชมรมดนตรีสากลและชมรมวิชาชีพช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประชาสัมพันธ์ จากแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเป็นคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2565

20 ต.ค. 2022
ประชาสัมพันธ์ จากแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเรื่องการรับสมัคร เลือกตั้งประธานชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำ ปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2565 นักเรียนนักศึกษาคนใดที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครได้ที่แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง และวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R ประจำปีการศึกษา 2565

19 ต.ค. 2022
ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง และวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงสนใจสมัคร ลงชื่อได้ที่งานปกครอง หรือชมรมดนตรีสากล หมายเลขโทรศัพท์ 095-0391716ดำเนินงานโดย งานกิจกรรมฯ วท.พัทลุงภาพและข่าว: #งานสื่อการเรียนก
    • 1
    • 2