วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566
sdsdsds

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ปี 2565 ประเภทกีฬาหมากล้อม ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

31 ก.ค. 2022
ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พศ.2565 "พัทลุงเกมส์" ประเภทกีฬาหมากล้อม ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สำหรับพิธีเปิดดังกล่าว นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ,น

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมให้กำลังใจขบวนวิ่งเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” พ.ศ. 2565

26 ก.ค. 2022
ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาฯ ฝ่ายพัฒนาฯ วท.พัทลุง นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมให้กำลังใจ ขบวนวิ่งเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 37 "พัทลุงเกมส์" และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ คร้ังที่ 4 "เสกักเกมส์" พ.ศ. 2

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รามาธิบดีศรีสินทร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

26 ก.ค. 2022
ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รามาธิบดีศรีสินทร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเท