วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567
sdsdsds

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2566 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

22 ธ.ค. 2023
วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2566 #ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ สอจ.พัทลุง นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณครู และนักเรียน นักศึกษา โดยมีนายศิริวัฒน์ รักสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ในนามประธานอนุ

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566

12 ธ.ค. 2023
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 ณ จังหวัดพัทลุง ตัวแทนจากสถานศึกษาภาคใต้ ที่จะเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 104 ทักษะ 306 รายการ

พิธีปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566

09 ธ.ค. 2023
"พิธีปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566"วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2566นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการทุกฝ่าย เข้าร่วมพิธีปิด การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 พร้อม #มอบโล่ แก่ผู้ชนะเลิศการประกว

รายงานผล แผนกวิชาช่างกลโรงงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา

08 ธ.ค. 2023
รายงานผล แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขอแสดงความยินดี ทักษะงานกลึงชิ้นงาน #รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานวัดละเอียด #รางวัลชนะเลิศ ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(CAD CAM) #รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ #รองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ปีการศึกษ

รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย ระดับปวส. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง #ระดับภาคใต้ ผลการแข่งขันได้รับ #รางวัลชนะเลิศ

08 ธ.ค. 2023
รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย ระดับปวส. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง#ระดับภาคใต้ ผลการแข่งขัน #รางวัลชนะเลิศ โดยมี 1.นายเสฏฐพงศ์ อ่อนน้อย 2.นายอานนท์ ทองอินฝึกซ้อมและควบคุมโดยนางสุพัตรา สุรสีห์ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นตัวแทนภาคใต้เ