วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567
sdsdsds

รายงานผลการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดับปวช. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง #ระดับภาคใต้ ผลการแข่งขัน #รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

08 ธ.ค. 2023
รายงานผลการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ระดับปวช. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง#ระดับภาคใต้ ผลการแข่งขัน #รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประเภททักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT #ระดับภาคใต้ ผลการแข่งขันได้รับ #รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

08 ธ.ค. 2023
รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประเภททักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT #ระดับภาคใต้ ผลการแข่งขันได้รับ #รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2566เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน #ระดับภาคใต้ ผลการแข่งขัน แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้ #รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

07 ธ.ค. 2023
รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน #ระดับภาคใต้ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2566ผลการแข่งขัน แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้ #รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการแข่งขัน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธาวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้ รับรางวัล ชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับชาติ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

07 ธ.ค. 2023
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธาวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้ #รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุพรรณบุรีรายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา ทักษะงานคอนกรีต #ระดับภาคใต้ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2566ผลการแข่งขัน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธาวิทยาลัยเทคนิค

Fix it Center กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 5 -7 ธันวาคม 2566

07 ธ.ค. 2023
Fix it Center กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 5 -7 ธันวาคม 2566โดยให้บริการประชาชนฟรี !! ด้านภารกิจ บริการซ่อม เครื่องมืออุปกรณ์อาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพัทลุง (ตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง)

ภาพบรรยากาศการประชุมและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 256

07 ธ.ค. 2023
วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 ภาพบรรยากาศการประชุมและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงและวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงดำเนินงานโดย สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงและวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566

06 ธ.ค. 2023
วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2566 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดง

พิธีถวายพานพุ่มและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

06 ธ.ค. 2023
วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2566 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โดมรวงผึ้งวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง