วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567
sdsdsds

โครงการประเมินผลการพัฒนาครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรูปแบบออนไลน์ Rtraining หลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

28 ส.ค. 2023
วันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2566 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาร่วมกับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง จัดโครงการประเมินผลการพัฒนาครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรูปแบบออนไลน์ Rtraining หลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย มีผู้เข้าสอบทั้งหมด 26 คน ณ ศูนย์สอบวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

โครงการยกระดับความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ร่วมกับ โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทวิภาคีแผนการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและแผนฝึกอาชีพ

28 ส.ค. 2023
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง มอบหมายให้ นายเอกไชย นวลยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนสถานประกอบการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ร่วมกับ โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทวิภาคีแผนการฝึกประสบการณ์สม