วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567
sdsdsds

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้บันทึกเทปการอ่านสาร จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 ประจำปี 2564

25 มิ.ย. 2021
Big Data เทคนิคพัทลุง สู่ Thailand 4.0ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงพร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่ายและตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้บันทึกเทปการอ่านสาร จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 ประ