วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567
sdsdsds

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และเตรียมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

29 พ.ย. 2021
✨วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.ดร.ประจวบ จันทภาโส (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และเตรียมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนร่วมกับคณะครู นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ จัดโครงการอาชีวะอาสาประกอบรถจักรยาน ให้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้กับหน่วยงานผู้สนับสนุนการแข่งขัน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

26 พ.ย. 2021
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนร่วมกับคณะครู นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ จัดโครงการอาชีวะอาสาประกอบรถจักรยาน ให้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้กับหน่วยงานผู้สนับสนุนการแข่งขัน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภาพโดย ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง