วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567
sdsdsds

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2

02 พ.ย. 2021
Big Data เทคนิคพัทลุง สู่ Thailand 4.0ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 (ทุกแผนกวิชา/ทุกระดับชั้น) วท.พัทลุงเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ในจังหวัดพัทลุงยังไม่คลี่คลายและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของจังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 1 พฤ