วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

Fix It Center

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง รางวัลชนะเลิศระดับชาติ
ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร. ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขึ้นรับ โล่ รางวัล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) แบบถาวร ระดับชาติ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมงานการเปิดใช้แอปพลิเคชันช่างอาชีวะ (ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย) และ ขึ้นรับโล่ รางวัล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( fixit center ) แบบถาวร ระดับชาติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้งานแอพพลิเคชั่น “ช่างอาชีวะ” ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix center แบบถาวร
คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเข้าร่วมการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2563
ศูนย์ Fix it center แบบถาวร วท.พัทลุง
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนและคณะทีมงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานภายใต้การบริหารโดยดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เปิดให้บริการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) แบบถาวร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
    • 1
    • 2
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta