วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

จดหมายข่าวงานประชาสัมพันธ์

วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 90 ปี ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง”คารวะครู ดูแลน้อง ข้องใจเพื่อน”
โครงการค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Camp 2023) สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง (สอจ.พัทลุง) ประจำปี 2566
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย เร่งด่วน Quick win และตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีกับครูที่ผ่านการสอบครูผู้ช่วยภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับ การสอบคัดเลือก ภาค ค ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พิธีรับประกาศนียบัตร นักเรียนนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3
พิธีรับประกาศนียบัตร นักเรียนนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ FIX IT CENTER แบบถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ไม่เอาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า 31 พฤษภาคม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลการประกวด Tik Tok ประชาสัมพันธ์/รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ กับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE
นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ลงนามความร่วมมือกับผู้อำนวยการวิทยาลัยวิศวกรรม และเทคโนโลยีเจียงซู เมืองหนานทง มณฑลเจียงซู และเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัย