วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565

ภาพกิจกรรม

ออกเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนงานโครงการพิเศษ
นายณัฐพงศ์ สำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของคณะครูในการสอนผ่านระบบออนไลน์ (Online)
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้นายเอกไชย นวลยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา , นายสุรศักดิ์ นิลวงศ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน และคณะครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ลงพื้นที่ดูสถานที่ในการก่อสร้างห้องน้ำบ้านของนางพรรณี เทิดทอง ผู้ได้รับความเดือดร้อน
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนงานโครงการพิเศษ
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้เข้าตรวจเยี่ยมบริเวณโรงอาหาร
การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
การจัดเตรียมสถานที่แข่งขันสารานุกรมไทย
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ยินดีต้อนรับ นายณัฐกร อาจทอง รองผู้อำนวยการ และนายศีลวัต ก้องเจริญกิจ ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ด้วยความยินดียิ่ง
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการ การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา​ 2565​ ให้นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
แจ้งการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และ ปีการศึกษา 2565 :
บรรยากาศการเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)