วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ข่าวนักเรียนนักศึกษา

โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีอากรนอกสถานที่ “Smile RD go Campus ” วัน (วัย) ที่ตั้งใจ ทำอย่างไรกับภาษี
ประกาศจากงานทะเบียน เรื่องขอรบ.1
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวชัญญานุช เศรษฐ์ธรรมธัช คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE นักเรียนแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2566 ระดับปวช.3
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา Fix-it จิตอาสา 2567
โครงการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ช่างก่อสร้าง – โยธา ประจำปีการศึกษา 2566
รายงานตัว มอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.และปวส. ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2567
การจัดสรรหาบริทัษประกันภัย ปีการศึกษา 2567
การจัดสรรหาบริษัทตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา (ตรวจหาสารเสพติด)
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2567
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
โครงการอาชีวะอาสา ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567
วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 91 ปี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อคุรุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเธียมพร้อมสื่อการเรียนรู้ยานยนต์สมัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขอเชิญศิษย์เก่า ครู บุคลากรทางการศึกษา ครูอาวุโสและผู้ที่เคารพทุกท่าน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ครบ 91 ปี