วันพุธ, 29 กันยายน 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการประสาน (MIG) ด้วยวิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)