วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

ประกาศจากงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน (รอบปกติ) ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.

📣📣ประกาศจากงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน (รอบปกติ) ผ่านระบบออนไลน์
ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. วันที่ 30 เมษายน 2564
***หากไม่มีรายชื่อให้ติดต่อ งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
โทร. 074-613066 ต่อ 133