วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และนายณัฐพงศ์ สำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และนายณัฐพงศ์ สำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้ดำเนินการสอนในรายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น โดยมี ครูไพโรจน์ ชูด้วง และครูพุฒิพงค์ ตาแก้ว เป็นครูผู้สอน นักเรียนกลุ่ม 64 ชก. 3-4 โดยครูผู้สอนได้ใช้โปรแกรม Google Meet ในการช่วยสอน