วันพุธ, 29 กันยายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง มีความประสงค์รับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา 2565