วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประธานกรรมการศูนย์ CEC จังหวัดพัทลุง ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดพัทลุง

…วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประธานกรรมการศูนย์ CEC จังหวัดพัทลุง ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดพัทลุง (Career & Entrepreneurship Center, Ministry of Education : MOE CEC) ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ CEC จังหวัดพัทลุง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวันนี้