วันเสาร์, 16 ตุลาคม 2564

แจ้งแนวปฏิบัติในการรับวัคซีนPFIZERของนักเรียนนักศึกษาโรงพนาบาลต่างอำเภอจังหวัดพัทลุง