วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

แจ้งแนวปฏิบัติในการรับวัคซีนPFIZERของนักเรียนนักศึกษาโรงพนาบาลต่างอำเภอจังหวัดพัทลุง