วันเสาร์, 16 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงแจ้งนักเรียนนักศึกษาที่ฉีดวัคซีนกับ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สามารถไปฉีดวัคซีนได้ในวันที่อังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง