วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงแจ้งนักเรียนนักศึกษาที่ฉีดวัคซีนกับ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สามารถไปฉีดวัคซีนได้ในวันที่อังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง