วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นำโดย ดร. ประจวบ จันทภาโส และรองผู้อำนวยการทั้งสี่ฝ่าย นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer จำนวน 1546 ณ โรงพยาบาลพัทลุง และจำนวน 83 คน ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในวันที่ 12/10/2564 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีภูมิคุ้มกัน เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นำโดย ดร. ประจวบ จันทภาโส และรองผู้อำนวยการทั้งสี่ฝ่าย นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer จำนวน 1546 ณ โรงพยาบาลพัทลุง และจำนวน 83 คน ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในวันที่ 12/10/2564 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีภูมิคุ้มกัน เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
เตรียมพร้อมการเปิดเรียน แบบ Onsite
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ขอขอบพระคุณ แพทย์ พยาบาล อสม ที่ให้การดูแลลูกๆ เป็นอย่างดี
ขอบคุณ คุณครูเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ ช่วยเหลือให้ นักเรียน นักศึกษาได้รับการบริการที่ดี

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงไม้ทิ้งกัน #วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง