วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ประกาศ การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปี 2565 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

#ประกาศ การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปี 2565 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 💚 แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันทหาร https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfLO7jmjgdSRc…/viewform #ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร #งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา #วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง