วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงยินดีต้อนรับข้าราชการครูในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง