วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2

Big Data เทคนิคพัทลุง สู่ Thailand 4.0
ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 (ทุกแผนกวิชา/ทุกระดับชั้น) วท.พัทลุง
เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ในจังหวัดพัทลุงยังไม่คลี่คลายและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของจังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2
ดำเนินงานโดย…ฝ่ายวิชาการ วท.พัทลุง หมายเลขโทรศัพท์ 074613066 ต่อ 121 ในวันและเวลาราชการ
ภาพและข่าว: #งานสื่อการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง #PRสอศ #ปลดล็อคปรับเปลี่ยนเปิดกว้างอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ผู้พัฒนาเกมออนไลน์ฟรีจำนวนมากใช้เทคนิคที่คล้ายกันเพื่อให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ ตัวอย่างเช่น หนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาเกม Friv ฟรีทั่วไป บริษัท Friv5Online ได้นำสิ่งนี้มาใช้ในเกมของพวกเขามานานแล้ว