วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

รายงานผลการดำเนินระบบห้องสมุดดิจิทัล เพื่อการศึกษา (Education Center)

งานวิทยบริการและห้องสมุดขอรายงานผลการดำเนินระบบห้องสมุดดิจิทัล เพื่อการศึกษา (Education Center) โดย นายณัฐพงศ์ สำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 เเผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดย ครูศรีวรรณ ชูมี เป็นครู ที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม 64 ปคต.1 และ 64 ปคต.2(ม.6) จำนวน 49 คน ซึ่งมีวิทยากรให้ความรู้ โดย ครูวิภาดา สายช่วย,เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด จำนวน 8 คน และผู้รับผิดชอบโครงการฯ นักเรียนกลุ่ม 62 คต.1 จำนวน 36 คน รวมผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 93 คน