วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ขอแสดงความยินดี นายประภัสสร ชัยพรม นักเรียนระดับชั้น ปวช.3
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
⏩ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565จากกระทรวงศึกษาธิการ
⏩เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565