วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565

คำขวัญวันครู ครั้งที่ 66 ปี 2565