วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถ ร่วมเข้าประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปประกวดระดับภาคใต้

📣#ประชาสัมพันธ์
👉ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถ ร่วมเข้าประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปประกวดระดับภาคใต้
นักเรียนที่สนใจสามารถสแกนรายละเอียดการรับสมัคร และใบสมัคร ตาม QR Code ในภาพได้เลยครับ
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 มกราคม 2565