วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องในฝ่ายวิชาการ เพื่อปรึกษาหารือ

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องในฝ่ายวิชาการ เพื่อปรึกษาหารือ วางแผนการทำงาน ในฝ่ายวิชาการ โดยมีดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานในการประชุมณ ห้องประชุม IXORA โรงแรมโนราวิลล์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง