วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

📣📣ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
เรื่อง ค่าใช้จ่ายนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (รอบปกติ)

📣📣ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
เรื่อง ค่าใช้จ่ายนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (รอบปกติ) โดยโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 908-6-05688-1 ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (ก่อนรายงานตัว มอบตัว วันที่ 3 เมษายน 2565 ที่เคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น ห้ามโอนจากแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ* )